Thuiswerkonderzoek april 2020

VM1 heeft in april 2020 onder haar klanten en relaties een thuiswerkonderzoek gehouden. Dit rapport geeft de resultaten van dit onderzoek weer.

 

De meerderheid (60%) kan makkelijk thuiswerken en kan dat zonder met de omgeving extra afspraken daarover te maken (85%).

 

Figuur 1 – is thuiswerken moeilijk voor je?

 

Daarbij had de meerderheid (57%) al een ingerichte werkplek. Om dit mogelijk te maken, hebben mensen opgeruimd (13%), een speciale kamer ingericht (11%) en duidelijke afspraken met werkgever en thuisfront gemaakt (samen 25%). Opmerkelijk is ook dat 81% aangeeft dat het weinig tijd kostte om dit voor elkaar te krijgen.

Figuur 2 – voordelen van thuiswerken

Als we naar de voordelen van thuiswerken kijken, dan is het beeld heel divers. Het meest genoemde voordeel is dat er geen reistijd is (60%), maar ook de flexibiliteit, zelfstandigheid, milieu en meer tijd met je partner worden veel genoemd.

 

Men mist de sociale contacten en de connectie met de collega’s en het bedrijf (67%). En 1/3 noemt het gebrek aan balans/structuur in het dagritme als nadeel (30%). Een kleine minderheid heeft last van te veel afleiding, vindt videobellen vermoeiender of heeft niet de juiste spullen om thuis te werken.

 

Figuur 3 – gebruikte hulpmiddelen (meerdere antwoorden mogelijk)

 

Als we kijken naar welke hulpmiddelen worden gebruikt, dan valt op dat slechts een klein deel van de thuiswerkers een headset heeft (24%). Overige hulpmiddelen zoals bureaustoel, snel internet, meerdere beeldschermen zijn in ruime mate in gebruik.

 

Figuur 4 – welke communicatiehulpmiddelen worden gebruikt (meerdere antwoorden mogelijk)

Er wordt een grote diversiteit aan communicatiemiddelen gebruikt. Uiteraard staan mailen (100%) en bellen (98%) ruim bovenaan. Ook Whatsapp wordt door veel (87%) thuiswerkers gebruikt. Voor beeldbellen wordt het meeste gebruik gemaakt van Teams (32%) en in mindere mate van Coligo MEETINGS, Skype4Business en Zoom.

 

Figuur 5 – Verwacht je in de toekomst meer vanuit huis te werken?

 

Eén van de meest duidelijke gevolgen van de huidige crisis, is dat 41% aangeeft na de crisis vaker zal thuiswerken en nog eens 20% misschien vaker zal thuiswerken. 


Conclusies

De crisis zal naar verwachting een blijvende verandering geven in hoe we met elkaar samenwerken. Sommige afspraken kunnen op afstand worden gehouden en worden efficiënter door videobellen. Het gebruik van goede hulpmiddelen is daarbij heel belangrijk, zoals het inrichten van een goede thuiswerkplek en een professionele vergaderfaciliteit thuis én op kantoor. Qua communicatiemiddelen zien wij een grote diversiteit en is er geen marktleider aan te wijzen.

Door minder reizen zijn er ook op langere termijn positieve effecten op het milieu. Daarbij moet de balans tussen werk en privé goed in de gaten worden gehouden.

Vul het contactformulier op deze pagina in als je meer informatie wilt.