Het netwerk van VM1 is klaar voor de introductie van 4G. VM1 zal 4G zonder extra kosten ter beschikking stellen
op bijna het hele dienstenportfolio (VM1 Databundels, alle Onbeperkt en Data-only abonnementen). Het snelle
4G netwerk biedt tevens mogelijkheden voor nieuwe toepassingen zoals videocommunicatie en samenwerken in
de cloud.

Alle bestaande abonnementen zullen vanaf deze maand gefaseerd worden overgezet naar 4G. Uiteraard heeft u
om van 4G gebruik te kunnen maken, een geschikte GSM telefoon nodig.

Informeert u bij VM1 naar de mogelijkheden.